Iron Storage
Competition for Iron

Author: Gianpiero Pescarmona
Date: 27/11/2009

Description

Stores are:

  • Ferritin
    • cytoplasm
    • serum
  • Frataxin -mitochondria
AddThis Social Bookmark Button